Bemutatkozás: A SISU

I

ntegritás, jövőkép és egyetemi kiválóság – a Sanghaji Nemzetközi Tanulmányok Egyetem (SISU), mottójához híven, nemzetközileg elismert, magas presztízsű felsőoktatási intézmény, mely kiemelkedő multidiszciplináris és multikulturális közösséggel rendelkezik, és elkötelezett a jövő innovatív szakembereinek és globális vezetőinek képzése iránt, akik a későbbiekben nemzetközi szaktudásuk birtokában nézhetnek szembe napjaink kritikus kihívásaival. 

Az egyetem története

Egyetemünk története 1949 decemberében, a Sanghaji Orosz Iskola megalapításával kezdődött a Kelet-Kínai Népi Forradalmi Egyetem részeként, mely a legelső intézmények közé tartozott a kínai felsőoktatásban, ahol idegen nyelven oktattak. Első elnöke, az orosz fordításaival híressé vált kiadó, Jiang Chunfang, aki Kína Enciklopédiájának megjelenésében vállalt kiemelkedő szerepet.

A SISU története alatt kiemelkedő, a tanítás és az egyetemi tevékenység iránt elkötelezett tudósokat vonzott és alkalmazott, többek között Fang Chong, Lu Peixian, Ling Dayang és Xu Zhongnian is az egyetem szellemi kiválóságai közé tartoznak.

A TUDOMÁNY ÉLÉN

Nemzetközi élvonalbeli egyetemként Kínában a SISU változatos és színvonalas képzéseket kínál a bölcsésztudományok, pedagógia, közgazdaság, menedzsment és jog területén, különös tekintettel a nyelvi és irodalmi tanulmányokra.  

Akadémiai értékek felé elkötelezett egyetemként a SISU 10 országosan kiemelt szakot kínál, a már meglévő 3 diszciplína mellett 6 sanghaji vezető tudományágban, valamint egy országos pedagógiai platformot az európai nyelvek számára.

Az utóbbi években a SISU képzései közé számos nyelvi program, valamint doktori és mesterképzés is került, mely kiegyensúlyozottabb oktatási szerkezetet eredményezett.

34 modern nyelvből kínálunk jelenleg kurzusokat, többek között angol, orosz, francia, német, spanyol, arab, japán, görög, olasz, portugál, koreai, perzsa, thai, vietnámi, indonéz, svéd, holland, héber, ukrán, török, hindi, magyar, üzbég, kazak, lengyel, cseh, urdu, maláj, szuahéli, jávai, pastu, tádzsik és kínai nyelven. 6 klasszikus és egy mesterséges nyelvet is tanítunk: latint, ógörögöt, óangolt, szanszkritot, klasszikus szírt és eszperantót.

A SISU Tolmácsolási és Fordítási Posztgraudális Intézet (The Graduate Institute of Interpretation and Translation – GIIT), egyedüli ázsiai egyetemként a világ 15 legjobb konferenciatolmács oktatási intézménye közül, legmagasabb minősítést kapott a Konferencia Tolmácsok Nemzetközi Szövetségétől (International Association of Conference Interpreters – AIIC).

TUDOMÁNYOS JELENTŐSÉG

A SISU missziójának köszönhetően, hogy megmutassa a világot Kínának, ugyanakkor Kína is mutatkozzon be a világnak, páratlan hírnevet szerzett a kínai nyelvtudomány és nemzetközi tanulmányok területén, miközben aktív szerepet játszik az ország diplomáciai döntéshozatalában. Az egyetem tudományos jelentőségét a politikatudományokban is elismerték a Területi Tanulmányokra fókuszáló kutatások elősegítéséért.

A többnyelvű képzési programok és multidiszciplináris források fejlesztése érdekében, valamint a nemzeti és régiós kihívásokra válaszolva, több, mint 70 kutatóintézetet és központot tart fenn az intézmény egyetemi think tank szervezetek formájában, hogy tanácsadói szolgáltatást nyújtsanak olyan témákban, mint például a nyelvpolitika, diplomáciai stratégiák és Kína globális megítélése a közvéleményben. Ezek az egyetemi egységek mérföldkő jelentőségű kutatásokhoz járultak hozzá, és elkötelezetten támogatják a társadalomtudományok fejlődését Kínában.

Kari oktatóink között számos olyan kutató van, aki egyben tutor és előadó is, így a saját területükön elért innovatív kutatási eredményeik, oktatói tevékenységükön keresztül, a globális tudás számára is elérhetővé válnak.

A SISU jelenleg 13 nagy presztízsű tudományos folyóiratot szerkeszt és ad ki. Közülük a Journal of Foreign Languages, melyet a Kínai Nemzeti Társadalomtudományok Alapítványa hozott létre, az egyetlen a nyelvtudományok területén, mely Kína “30 Legjobb Egyetemi Társadalomtudományi Folyóirata” között szerepel.

GLOBÁLIS JELENLÉT

Az egyetem fejlődésének egyik stratégiai eleme a globalizálódás és a globális szemlélet támogatása olyan különleges és értékes tapasztalatokon keresztül, melyeket az egyetem hallgatói és kutatói nemzeteken, kultúrákon és nyelveken átívelő összekapcsolódásai során szereznek.

Egyetemünk több, mint 400 egyetemmel és intézménnyel létesített partnerkapcsolatot mintegy 60 különböző országból és régióból, és olyan nemzetközi szervezetekkel ápol szoros kapcsolatot, mint az Egyesült Nemzetek Szervezete vagy az Európai Unió.

A SISU által az idegen ajkú nyelvtanulók számára szerkesztett és kiadott kínai mandarin nyelvkönyv sorozat a Kína és a világ többi része közötti kulturális csere eszköze. Az elmúlt öt év során körülbelül 4000 külföldi hallgató vett részt Kínai nyelvi programjainkon vagy egyéb oklevelet biztosító képzéseinken, valamint 9 Konfuciusz Intézet létesült Ázsiában, Afrikában, Európában, Észak- és Dél-Amerikában.

A KAMPUSZ ÉPÜLETEI

A SISU két kampuszon, a Hongkou és a Songjiang Kampuszon, mintegy 74.7 hektárnyi területen helyezkedik el. A két kampusz munkája szorosan összekapcsolódik, ugyanakkor el is különül egymástól. A SISU Könyvtár, mely a CALIS Nemzetközi Tanulmányok Egyetemeinek Kínai Könyvtárkonzorciumának három alaptagja közül az egyik, körülbelül 1 millió katalogizált (több, mint fele idegen nyelvű) és 1.1 milliónál több elektronikus dokumentummal rendelkezik.

A SISU a legmodernebb oktatási és kutatási lehetőségeket kínálja, így például világszínvonalú szinkrontolmácsolási rendszereket,  műholdas jelet fogadó eszközöket és nyelvi laboratóriumokat. Az oktatási és kutatási igények kielégítésére összeállításra került egy nagy teljesítményű digitális audiovizuális adatbázis, amely nemzetközi multimédiás forrásokat tartalmaz.

TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS

A SISU oktatói és hallgatói nemzetközi szakértelmüket és szakmai ismereteiket felhasználva aktívan önkéntes munkát folytatnak nemzetközi konferenciákon, sportjátékokon és más többnyelvű rendezvényeken.


Elkötelezettek vagyunk Kína idegen nyelvi oktatásának előmozdításában is. Létrehozása óta a SISU-hoz köthető Sanghaji Idegen Nyelvi Oktatási Kiadó (Shanghai Foreign Language Education Press – SFLEP) több, mint 7000 könyvet (0,7 milliárd kötet) adott ki 30 nyelven, amelyeknek több mint 70 százaléka, változatlan kiadásban, ismét megjelent. Az SFLEP a 2015. évi kínai hivatkozási index nyelvi és irodalmi kategóriájának első helyezettje, jelezve az egyetem erős jelenlétét a kínai tudományos életben.

ALAPÉRTÉKEINK

A SISU elindította a „Multilingual+” kezdeményezést, egy úttörő oktatási reformstratégiát a globális tanulmányok felé, hogy megfeleljen a jövő többnyelvű korszakának. A „Multilingual” ebben az esetben azt jelenti, hogy hallgatóinknak legalább két második nyelvet kell elsajátítaniuk, és kiemelkedő interkulturális kommunikációs képességekre szert tenniük. A „+” (plusz) olyan interdiszciplináris oktatásra utal, amely összekapcsolja a tudományágak és tantárgyak különböző megközelítéseit a területtudományokkal.

Arra törekszünk, hogy hallgatóink humanista és holisztikus oktatásban részesüljenek, ami lehetővé teszi számukra a globális és innovatív gondolkodást, valamint, a kultúrák közötti kölcsönös kommunikáció érdekében, szakmai tudásuk és készségeik gyakorlati felhasználását.

Az elmúlt hét évtizedben diplomásaink hozzájárultak Kína gazdasági, kulturális és társadalmi fejlődéséhez, valamint a világ különböző részeiről érkező emberek megismerésének népszerűsítéséhez.

Megosztás: