Sajtókapcsolat

SISU Hírközpont, Kommunikációs és Közügyek Irodája

Tel : +86 (21) 3537 2378

Email : news@shisu.edu.cn

Cím :550 Dalian Road (W), Shanghai 200083, China

Tudjon meg többet

Idengennyelv tanulás-Magyarországon és Kínában


05 January 2023 | By Liu Yuxi Júlia | Negyedéves csoport

  • Idengennyelv tanulás

I

dengennyelv tanulási tendenciák Magyarországon

匈牙利在外语学习领域落后于欧盟平均水平,但外语学习的光明前景已然可以预见。

Egy 2018 áprilisában készített EU-s felmérésből az derült ki, hogy csak UK, Románia és Magyarország olyan ország, ahol a 25-64 éves foglalkoztatottak kevesebb mint fele ismer legalább egy idegen nyelvet. Ezek körében Magyarországon 57,6% beszél csak magyarul, 28,6% beszél egy idegen nyelvet, 11,1% beszél két idegen nyelvet, és mindössze 2,7% beszél háromnál több idegen nyelvet. A 15-30 éves fiatalok körében az EU-ban Magyarországon a legalacsonyabb a hajlandóság az idegen nyelv tanulására. A középiskolások mindössze 6,2%-a tanult legalább két idegen nyelvet. Magyarországon a munkanélküliek mintegy háromnegyede nem ismer idegen nyelvet. Magyarország az idegennyelv-tanulás terén messze lemaradásban van az EU-ban.

Ez a helyzet már régóta fennáll, de némileg javult. Az első pont az, hogy a diákok idegen nyelvek tanulásához való hozzáállása valójában elég jól fejlődött. A másik nagyon fontos szempont az idegennyelv-oktatás minősége és hatékonysága, amitől Magyarország valójában még messze van, és számos megoldás létezik, amivel hatékonyabban lehetne tanítani, de azt látjuk, hogy ezen csak néhány iskolának sikerült ténylegesen változtatni.

Az elmúlt évek legnagyobb kihívása a közoktatás számára a járvány miatt a hirtelenszerű digitális átállás volt. Nincs megfelelő támogatás a kormány, a vonatkozó oktatáspolitika vagy az érintett szakmai testületek részéről. A diákok többsége úgy véli, hogy a nyelvtudás fontos és értékes. Sok diák azonban lemaradt a nyelvi alapok megteremtésében, és csak az érettségihez közeledve kezdenek sok pénzt és elszántságot fektetni a különórákba.

Magyarországon hosszú ideig a legtöbb ember legalább egy idegen nyelvet megtanult az általános iskolákban, és ez a nyelv az orosz volt. Visszatekintve a történelembe, abban az időszakban Szovjetunióban, illetve a szocialista országokban mindenkinek oroszul kellett beszélnie. A rendszerváltás után az orosz nyelvtanulást egyik napról a másikra eltörölték. Ennek eredményeképpen az oroszul tanulók száma meredeken csökkent, és több általános iskolában kezdték el a két legelterjedtebb "nyugati nyelv"-et, az angolt és a németet tanítani.

Amikor Magyarország 2004-ben csatlakozott az Európai Unióhoz, az idegennyelv-tudás alkalmazásának lehetőségeit növelte. A nyelvtanulás motivációs tényezői is megváltoztak. A nyelvtudás fontos munkahelyi készséggé vált. A nyelvtudás diplomához is kötött. Sok ember motivációja is megnőtt, hogy jobb állást, magasabb fizetést keressen a célországokban. Az internet megjelenése megnövelte az idegen nyelvek hasznosságát, és a nyelvtanulás is könnyebbé vált.

Mindezek a tényezők az idegennyelv-tanulás terén nagymértékű növekedést eredményeztek. A nyelvtanulók azért tanulják a nyelvet, mert az valamilyen konkrét haszonnal jár számukra.

Ma is igaz, hogy a fiatalabb korosztályokban egyre többen tanulnak és használnak idegen nyelveket. A nyelvválaszték elsősorban angol és német.

Összességében azonban az idegen nyelvek egyre fontosabb szerepet játszanak az életben, ahogy a világ fejlődik, az életszínvonal emelkedik, és egyre többen mennek külföldre. A fiatalok egyre motiváltabbak és nyitottabbak az idegen nyelvek iránt.

 

Idengennyelv tanulási tendenciák Kínában

在中国

一百二十年前,清王朝意识到了解西方始于语言。

1902年,清政府下令将英语作为全国中小学的主要外语教学语言。一时间,学西风,学外语大行其道。

A nyugati hatalmak százéves elnyomása után a Qing-dinasztia rájött, hogy a Nyugat megértése a nyelvvel kezdődik. 1902-ben a Csing-kormány elrendelte, hogy az angol legyen a fő tanítási idegennyelv az általános és középiskolákban az egész országban. Egy ideig a nyugatról való tanulás trendje népszerűvé vált, és népszerűvé vált az idegennyelv-tanulás is.

Az 1930-as években számos kínai egyetem teljesen angol nyelvű tantervet vezetett be a nyugati technológia gyors elsajátításának reményében, és ebben a korszakban az országot sújtó szegénység és háború ellenére nagyszámú tehetséges ember született.

A reform és nyitás után az angol nyelv tantárgyként bekerült az érettségi vizsgák közé, és azóta az angol nyelv egyre fontosabbá vált Kínában. 1987-ben az Oktatási Minisztérium támogatta az angol nyelvtudás tesztjének (CET) bevezetését az egyetemeken, és a teszt eredményeit közvetlenül összekapcsolták a diplomákhoz.

1990 után kezdődött a "külföldre utazási láz" aminek a során a kínai egyetemi hallgatók azért kezdtek angolul tanulni, hogy külföldi egyetemektől ösztöndíjat kapjanak a külföldi tanulmányaikhoz. Azok az emberek, akik külföldre akarnak menni, a saját boldogulásuk érdekében teszik ezt. A 2000-es években az angol nyelvtanulás közösségi, minden korosztályra kiterjedő szenvedéllyé vált.

Tekintettel Kína Egy övezet, egy út kezdeményezésére, számos kínai egyetem támogatja a nem angol nyelvű idegen nyelvi diplomákat. Az angol nyelv dominanciája miatt az angol nyelvtől eltérő nyelvek világszerte visszaszorulóban vannak az egyetemeken. Ezzel ellentétben az angolon kívüli idegen nyelvek az utóbbi időben a kínai kormány erőfeszítéseinek középpontjába kerültek. Az 1950-es években a kínai kormány támogatta az orosz nyelv tanulását. A mai kínai idegen nyelvű egyetemek (SISU) közül sokan az orosz mint fő idegen nyelv oktatásába kezdtek.

Az "idegen nyelvek és irodalom" első szintű szakterületen minden szinten több mint 200 000 diplomát adtak ki, és több mint 100 egyetem 120 nyelvi és irodalmi alapképzési szakkal bővült, az idegen nyelvi alapképzési szakok által lefedett nyelvek száma pedig meghaladta a 100-at.

Az idegennyelv-oktatási rendszer Kínában fokozatosan javul. Vannak azonban hiányosságok: a közoktatási tantervben nincsenek egységes szabványok, és az idegen nyelvi tesztek csak korlátozottan mérik a nyelvi alkalmazási készségeket. A tanítási modell túlságosan hagyományos, csak az olvasásra, az írásra és a fordításra összpontosít, miközben elhanyagolja a szóbeli kommunikációt.

 

Hasonlóságok és különségek

相似与差异

Az idegennyelv-tanulás mindkét országban gyakran az ország társadalmi-gazdasági kommunikációs igényeinek és politikai céljainak megfelelően alakult.

Kínában az idegennyelv-oktatás a reform és a nyitás óta egyre szisztematikusabbá és teljesebbé vált, és kötelező tantárgy lett az alap- és a felsőoktatásban egyaránt. Az idegennyelv-tanulás társadalmi elfogadottsága nagyobb. Magas presztízse van minden korosztályban. A járvány idején az idegennyelv-oktatás digitalizáltságának szintje magas volt.

Az Európai Unió tagjaként Magyarországon az idegennyelv-tudás alkalmazásának lehetősége, és az idegen nyelvek hasznossága több Kínáénál. És Magyarország az idegennyelv-tanulás terén messze lemaradásban van.

Bár egy ideig, amíg a járvány véget nem ért, a globalizáció lassú volt, a különböző országokból származó emberek között kevés volt a kommunikáció, és az idegennyelv-tanulás presztízse nem volt magas. De arra számítok, hogy miután a Covid-helyzet megszűnik, visszatérünk a 2019-es eufóriához, és egyre többen tanulnának idegen nyelveket, lépnének külföldre és ölelnék magukhoz a világot.

 

A sikeres nyelvtanuló stratégiái

成功的语言学习者经验

Dr. Lomb Kató, nyelvész mester, a nyelvtanuláshoz egy olyan elvi képletet javasolt, amely mindenkire alkalmazható: a ráfordított idő szorozva a motivációval, osztva a gátlással egyenlő az elért eredmény. Konkrétan az idő heti 12-14 óra tanulást jelent, és a motiváció a nyelvtanulás motorja, vagyis az érdeklődés. Az érdeklődés fakadhat egy jó könyvből, a rádióból, a televízióból vagy, ahogy Dörnyei említette, az integrativitásból, az instrumentalitásból.

A képletben szereplő gátlás fogalma azt jelenti, hogy a nyelvtanuló mindenféle kifogásokat keres magának arra, hogy miért nem tanulja meg jól a nyelvet, és azt mondja, hogy nincs ideje, hogy túl öreg, hogy még soha nem járt idegen országban, hogy nincs tehetsége a nyelvtanuláshoz. Dr. Lomb Kató kifejezetten azt mondta, hogy “nyelvtehetségtelenség nincs”. A jó eredményeket tehát a tanulásra fordított idő növelésével, az érdeklődés motivációjának növelésével és a gátlások csökkentésével kell elérni.

Engem valószínűleg nem a tévé, a filmek vagy a könyvek iránti érdeklődésem motivál a magyarul tanulásban. Pedig az adott országban szerzett tapsztalataim, az országhoz fűződő kellemes élmények nagyban befolyásolják a motivációmat. Nagyon szerettem. Azon a délutánon Szentendrén egyedül ültem a Duna korzón, az erdő és a folyó fénye és árnyékai a legszebb festmény volt, amit valaha láttam.

 

Tanácsok a magyarul tanulóknak

给匈语学习者的建议

A tanfolyam első éve a kiejtés gyakorlására összpontosít, bár kezdőként fontos, hogy ne becsüljük alá a kiejtést. Ha a betűk kiejtése és a kiejtés nem rögzül megfelelően az első évben, még egy külföldi tartózkodás után sem, akkor még a magyar nyelvtanulás negyedik évében is úgy hangozhatsz, mint egy zöldfülű.

第一年的课程主要集中在发音练习上,虽然只是作为初学者,但一定不要小看发音。如果在第一年没有把字母的读音,发音规范好,即使在国外呆了一段时间,在学习匈牙利语的第四年,你可能听起来仍然像个菜鸟。

 

FELHASZNÁLT IRODALOM

参考书目

Szalai Bálint: Magyarországon tömegével végeznek nulla nyelvtudású mérnökök, állítja a szakértő (Szabad Európa, Budapest, 2021)

https://www.szabadeuropa.hu/a/nyelvtanulas-idegen-nyelv-nyelvtudas-rozgonyi/31272946.html

Szénay Márta: Az idegennyelv-ismeret (Medián Budapest, 2005)

https://konyvtar.nive.hu/files/19median.pdf

Yawen Han: Problematising recent developments in non-English foreign language education in Chinese universities(Southeast University, Kína, 2018)

https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/01434632.2019.1571072?needAccess=true

Eurostat: Foreign language skills statistics (Brüsszel, 2016)

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Foreign_language_skills_statistics#Number_of_foreign_languages_known

Megosztás:

Sajtókapcsolat

SISU Hírközpont, Kommunikációs és Közügyek Irodája

Tel : +86 (21) 3537 2378

Email : news@shisu.edu.cn

Cím :550 Dalian Road (W), Shanghai 200083, China

Tudjon meg többet